Master template

Starta här

Denna template har nollställd margin/padding i global settings och innehåller en uppsjö av layouter som kan appliceras på våra hemsidor. Tanken är att grundarbetet ska vara mestadels klart, du bör endast behöva göra eventuella justeringar i style för den bransch hemsidan ska göras till samt innehållsändringar (text och bildmaterial).

Module styles Teaser styles

Global design i fokus

Mallen är noga framtagen med Global design i fokus. För att underlätta i ditt arbete, försök undvik lokala ändringar, t.ex. ändra färgtema genom att ändra global colors, typsnitt genom global text osv. För att tydligare se ändringarna du gör i global design, gå till respektive undersida under Styles.

För att behålla designens röda tråd bör alla moduler ändras i global design så de ser likadana ut överallt. Gör lokala designändringar endast när du vill att just det elementet ska ändras.

Text styles

Light small subtitle

Light small subtitle

Light small subtitle

Lite custom CSS

Det finns lite grundläggande custom CSS för att skapa några overrides från Monos stilmallar. De flesta är förklarade vid varje modul varför de finns. Koden är förberedd för sk media queries för anpassning på olika plattformar (menyn är ett bra exempel). Dessutom är det några rader tillagd för bättre responisivitet på ultra-wide.

Menyn har några få rader custom styling (animerade linjen). Feel free to delete och anpassa menyn till något annat, eller kopiera en design från en annan mall som fokuserar på just navigationsmenyn.